Wat is die verskil tussen ‘n boekhouer, rekenmeester en ouditeur?

Vir die meeste mense is boekhou en rekeningkunde maar een en dieselfde ding. Dit is egter van belang om die verskille te ken en te weet wanneer is watter een nodig. Beide boekhou en rekeningkunde deel sekere doelstellings, maar vir die besigheidseienaar lewer elkeen sy eie unieke uitkoms wat van kardinale belang is in sy[…]

JOU MAATSKAPPY / BK KAN GEDEREGISTREER WORD!

In term van die maatskappywet moet alle maatskappye en BK’s jaarliks ‘n opgawe by die Maatskappy Registrasie Kantoor (CIPC) indien en die voorgeskrewe fooi betaal om kontakbesonderhede te bevestig en te bevestig dat die maatskappy steeds handel dryf. By die nie-indiening deregistreer CIPC die maatskappy/BK. Mens kan dit byna vergelyk met jou motor se lisensie[…]

VOORLOPIGE BELASTING – PROVISIONAL TAX

Voorlopige belasting is betaalbaar teen 31 Augustus 2016 (1ste betaling) en Februarie 2017 (2de betaling) vir die Februarie 2017 belastingjaar. Die 1ste voorlopige belastingopgawe vir die 2017 belastingjaar se indienings- en betalingsdatum is 31/08/2016. SARS is streng oor die voorlopige belastingbetalings en hef onderskattingsboetes teen 20% waar onderskatting van toepassing is (nie-indiening word geag te[…]

2016 Belastingseisoen

Belasting opgawes – Income tax returns Die sperdatum vir die indiening van 2016 persoonlike inkomstebelastingopgawes (tax returns) is 25 November 2016. Dit is belangrik dat mens alle stawende bewysstukke en belastingsertifikate bymekaarkry vir die 2016 belastingjaar wat strek vanaf 01 Maart 2015 tot 29 Februarie 2016. Dit behels die volgende: IRP 5 Mediesefondssertifikaat Mediese uitgawes Aftreefondssertifikaat Voertuig[…]

Finkor Bemarkingsdienste

Finkor het ‘n webhuisvesting onderneming, Webwerf.net bekom en bied gevolglik nou ook verskeie inligting tegnologie dienste aan via Finkor Bemarking. Dit sluit onder andere in: Die ontwerp van webwerwe en logos. Huisvesting van webblaaie. Die skryf van bemarkinsplanne. Sosiale media bestuur. In die digitale era waarin ons leef, is dit toenemend belangrik vir ondernemings om[…]

Maatskappye boekhouding – Company bookkeeping

Moet my maatskappy se boeke opgeskryf word en rekeningkundige rekords bygehou word? Die antwoord hierop is ‘n onomwonde JA. Benewens dat die Ontvanger van Inkomste dit vereis, staan die volgende in die Maatskappywet, Wet 71 van 2008: Rekeningkundige rekords 28. (1) ’n Maatskappy moet akkurate en volledige rekeningkundige rekords in een van die amptelike tale[…]

Maatskappye Registrasie – Company Registration

Hoe gaan mens te werk om ‘n nuwe maatskappy te stig? Registreer by CIPC (Maatskappye Registrasiekantoor)  en ontvang ‘n kliënte kode. Daar moet fondse vooraf in jou rekening by CIPC inbetaal wees.  Doen die naamsreservering (Company name reservation). Maatskappy stigtingsdokument word voorberei (COR 14.1), onderteken en ingedien. Daarna reik CIPC ‘n COR14.3 uit wat die[…]