Regsdienste

June 11, 2014

Vir enige onderneming is dit belangrik om binne die raamwerk van die wet op te. Wanneer ‘n onderneming ooreenkomste sluit of kontrakte aangaan, is dit ook belangrik dat so ooreenkoms en/of kontrak uitvoerbaar is en nie met die reg bots nie. Gevolglik het ondernemings in die verband regshulp nodig en kan Finkor se regskonsultante hiermee behulpsaam wees.

 

Finkor se profesionele span deskundiges kan ook behulpsaam wees met die opstel van Testamente en die bereddering van bestorwe boedels.

 

Die opstel en registrasie van familie trusts, is nog ‘n diens wat Finkor bied.

Lewe