Die Mini-begroting en die belangrikheid van jou belastingpraktisyn

Soos verwag het Minister Pravin Gordhan aangekondig dat die belastinggaarder volgende jaar die belastinglas gaan verhoog. Die verhoging is ‘n verwagte R28 triljoen. Dit blyk dat belastingbetalers reg deur die bank hul hande dieper in hul sakke gaan moet steek, alhoewel mens kan verwag dat die hoër inkomstegroepe die grootste deel hiervan gaan betaal. Dit[…]

EMP501

  Dis weer tyd vir werkgewers om die halfjaarlikse EMP501 (IRP5) in te dien. Die sperdatum is 31/10/2016. Die indiening is vir die tydperk Maart 2016 tot Augustus 2016. Daar word sleg ‘n EMP501 ingedien en geen IRP5’e word uitgereik nie. IRP5’e word slegs uitgereik met die jaarlikse EMP501 indiening einde Februarie. Die halfjaarlikse indiening[…]

Maatskappye Registrasie

  Hoe gaan mens te werk om ‘n nuwe maatskappy te stig? Registreer by CIPC (Maatskappye Registrasiekantoor) en ontvang ‘n kliënte kode. Daar moet fondse vooraf in jou rekening by CIPC inbetaal wees. Doen die naamsreservering (Company name reservation). Maatskappy stigtingsdokument word voorberei (COR 14.1), onderteken en ingedien. Daarna reik CIPC ‘n COR14.3 uit wat[…]

Wat is die verskil tussen ‘n boekhouer, rekenmeester en ouditeur?

Vir die meeste mense is boekhou en rekeningkunde maar een en dieselfde ding. Dit is egter van belang om die verskille te ken en te weet wanneer is watter een nodig. Beide boekhou en rekeningkunde deel sekere doelstellings, maar vir die besigheidseienaar lewer elkeen sy eie unieke uitkoms wat van kardinale belang is in sy[…]

JOU MAATSKAPPY / BK KAN GEDEREGISTREER WORD!

In term van die maatskappywet moet alle maatskappye en BK’s jaarliks ‘n opgawe by die Maatskappy Registrasie Kantoor (CIPC) indien en die voorgeskrewe fooi betaal om kontakbesonderhede te bevestig en te bevestig dat die maatskappy steeds handel dryf. By die nie-indiening deregistreer CIPC die maatskappy/BK. Mens kan dit byna vergelyk met jou motor se lisensie[…]

VOORLOPIGE BELASTING – PROVISIONAL TAX

Voorlopige belasting is betaalbaar teen 31 Augustus 2016 (1ste betaling) en Februarie 2017 (2de betaling) vir die Februarie 2017 belastingjaar. Die 1ste voorlopige belastingopgawe vir die 2017 belastingjaar se indienings- en betalingsdatum is 31/08/2016. SARS is streng oor die voorlopige belastingbetalings en hef onderskattingsboetes teen 20% waar onderskatting van toepassing is (nie-indiening word geag te[…]