VOORLOPIGE BELASTING – PROVISIONAL TAX

Voorlopige belasting is betaalbaar teen 31 Augustus 2016 (1ste betaling) en Februarie 2017 (2de betaling) vir die Februarie 2017 belastingjaar. Die 1ste voorlopige belastingopgawe vir die 2017 belastingjaar se indienings- en betalingsdatum is 31/08/2016. SARS is streng oor die voorlopige belastingbetalings en hef onderskattingsboetes teen 20% waar onderskatting van toepassing is (nie-indiening word geag te[…]

Besighede – Bespaar tot 80% op belasting

Het u geweet dat u besigheid tot 80% belasting kan spaar indien u as kleinsakekorperasie belas word? ‘n Kleinsakekorporasie is ‘n beslote korporasie of ‘n maatskappy wat aan die volgende vereistes voldoen : • Totale aandeelhouding of ledebelang word gehou deur natuurlike persone • Bruto inkomste oorskry nie R20 Miljoen gedurende die jaar van aanslag[…]