DIE GOUE RIGLYN OM TE WEET HOEVEEL MAG JY DRINK

drink-driving

KERS VAKANSIE DRANKIES EN DIE SAPS/ METRO:

 

Indien jy jouself in hierdie warm Kers vakansie tyd, by die see, dam of swembad bevind, en jy jou tyd verdryf deur die koue water op jou lyf te voel en ‘n lafenis te geniet in die vorm van ‘n ou biertjie of son sak kelkie, wetende dat jy daarna onderweg moet wees na jou woning, sou ek voorstel dat dit belangrik is om jouself op te skerp rondom die statutêre vereistes van Dronkbestuur of beter beskryf as, bestuur onder die invloed van Alkohol of Sterk Drank.

 

WAT JY MOET WEET:

In terme van artikel 65 (2) van die Nasionale Verkeerswet 93 van 1996, is dit duidelik dat:

Niemand op ‘n openbare pad ‘n voertuig bestuur en / of in die bestuurdersitplek van ‘n motorvoertuig , waarvan die enjin loop sit, terwyl :

  • Enige monster van bloed, wat enige deel van sy of haar liggaam geneem is, meer as 0.05 gram per 100ml bloed; of in die geval van professionele bestuurders, soos in artikel 32 bedoel, meer as 0.02 gram per 100ml is bevat.

 

Sou daar gevind word dat jy die voormelde limiet oorskry, dan is jy skuldig aan die spesifieke misdryf.

Sou jy Meer as 2 drankies geniet binne die tydperk van een uur, sal dit jou oor die limiet plaas.

 

Hieronder volg ‘n opsomming van alkohol eenhede per tipe:

  • 1 x 75 ml glas wyn = 1 eenheid
  • 1 x 250 ml glas wyn = 3.3 eenhede
  • 1 x “shooter ” = ½ eenheid vir ligte drank tipes maar in die geval van swaarder drank tipes sal dit gelyk wees aan 1 eenheid
  • 1 x bier = 1.5 eenheid
  • 1 x 25 ml “hardehout” = 1 eenheid
  • 1 x mengeldrankie / kelkie beter bekend as ‘n “Cocktail”= 2 tot 4 eenhede

 

Dit is belangrik om te let dat hierdie slegs ‘n rowwe aanduiding is en hang dit steeds baie van ‘n persoon se gewig, lewerfunksie en alkohol toleransie af.

Prosedure

 

Sou jy afgetrek word op ‘n vermoede van pleging van die misdryf, is dit bitter belangrik dat jy so noukeurig as moontlik oplet na die fynste detail, en SLEGS te observeer. Neem kennis en onthou die tyd wanneer jy formeel gearresteer word. Sou jy dan versoek word om ‘n bloedmonster te skenk vir doeleindes van die ondersoek, is dit belangrik om kennis te neem dat jy nie mag weier om ‘n monster te skenk nie, jy mag dalk ‘n addisionele klagte van dwarsboming van die gereg in die gesig staar sou jy weier. Die bloedmonster MOET BINNE twee ure geneem word van die tyd van arrestasie tot en met neem van sodanige monster. Die vloeistof waarmee ‘n persoon se vel skoongemaak moet word, moet van ‘n alkohol vrye bestand wees.