Besigheid

June 24, 2014

Jy is geregtig op gepaste advies oor finansiële produkte. Dit moet gegrond wees op relevante feite, jou finansiële omstandighede en jou behoeftes. FINKOR se advies proses waarborg gepaste advies vir jou.

Die volgende finansiële dienste word gelewer aan besighede:

1) Korttermynversekering
2) Werknemersvoordele
3) Sleutelpersoon beskerming
4) Koop en verkoop ooreenkomste
5) Voorsettings-risiko dekking
6) Leningsrekening beskerming en dekking
7) Uitgestelde vergoeding
8) Oorhoofse koste beskerming

Lewe