Koop en verkoop ooreenkomste

June 24, 2014

Die meeste mense bestee baie tyd en moeite aan die navorsing, vestiging en bedryf van hulle grootste bate, ’n besigheid.

Talle entrepreneurs beskou dit ook as die bron van hulle aftreekapitaal en inkomste vir hulle gesinne wanneer hulle nie meer hulle onderneming kan bedryf nie. Ervaring het gewys dat net ‘n beperkte aantal besigheidseienaars iets daadwerkliks omtrent die praktiese gevolge van onverwagte dood of ongeskiktheid doen:
• Hoe lank gaan dit neem om ‘n gewillige koper te vind?
• Sal die gesin dan ‘n markverwante prys vir hulle besigheidsbelange ontvang?
• Hoe sal dit personeellede en krediteure raak asook die voortgesette bestaan van die besigheid?
• Die oplossing is ‘n besigheidskontinuïteitsplan (ook bekend as ‘n koop-en-verkoopooreenkoms).

Oplossing

Die besigheidseienaar vind ‘n persoon/persone wat die besigheid verstaan en wat daarin belang stel om die eienaarskap oor te neem. Hy/Sy gaan dan ‘n ooreenkoms met daardie persone aan wat die bepalings en voorwaardes verduidelik van ‘n verkoop van belange wat hy/sy teen ‘n toekomstige datum in die besigheid het. Voorbeelde van moontlike kopers is huidige mede-eienaars, personeellede of selfs mededingers. Dit is dus moontlik dat ‘n alleeneienaar ook so ‘n ooreenkoms kan aangaan. So ‘n kontrak kan mondeling aangegaan word. Omdat dit later moeilik kan wees om die bepalings te bewys, beveel ons aan dat so ‘n ooreenkoms op skrif gestel word, waar moontlik.

Basiese vereistes vir ‘n geldige kontrak

Dit is ‘n kontrak van verkoop en koop. As sodanig moet dit die volgende bepaalde bepalings en voorwaardes bevat:
• volledige besonderhede van verkoper
• volledige besonderhede van koper
• beskrywing van item/s wat verkoop en gekoop gaan word
• prys van besigheidsbelang en hoe dit gefinansier gaan word
• onder watter omstandighede die kontrak uitgevoer kan word.