Sleutelpersoon beskerming

June 24, 2014

Talle besigheidseienaars besef dat hulle personeel
hulle waardevolste bate is en belê baie geld daarin
om hulle te behou.

Wat sou die finansiële uitwerking op die besigheid wees indien ‘n sleutelpersoneellid sterf of permanent ongeskik raak? Hoe kan die besigheid teen sulke gebeurtenisse beskerm word? Die oplossing is dat die besigheid Sleutelpersoonversekering op die lewens van sleutelpersoneel uitneem.ki

Behoefte
Besigheidseienaars loop uit die aard van hulle werk ‘n risiko. Sleutelpersoonversekering is ‘n doeltreffende metode om die finansiële risiko verbonde aan die verlies van sleutelpersoneel aan ‘n versekeringsmaatskappy oor te dra. Sleutelpersoonversekering bied ook gebeurlikheidskapitaal om die koste van werwing, heropleiding en vervanging van ‘n sleutelpersoon te befonds. Sonder sleutelpersoonversekering kan die volgende ernstige implikasies vir ‘n besigheid ontstaan:

• Wins kan tydelik of permanent geraak word.
• Die besigheid kan kliënte verloor.
• Die kredietwaardigheid van die besigheid kan aangetas word.
• Die besigheid moet hoë koste aan werwing en opleiding aangaan.