Lewensversekering

June 24, 2014

Die opvatting dat ‘n mens nooit te veel lewensversekering kan hê nie is ‘n mite. Daar is slegs twee redes waarom ‘n mens lewensversekering behoort te hê:
• om eise teen jou boedel af te handel en
• om dekking vir jou afhanklikes te voorsien.

Om vas te stel presies hoeveel dekking jy vir elk van dié twee behoeftes nodig het, moet ‘n finansiëlebehoefte-ontleding gedoen en daarvolgens beplan word.
In die geval van jou dood sal daar waarskynlik eise teen jou boedel wees, soos skuld. Ná jou dood moet jou eksekuteur al jou krediteure betaal voordat die boedel afgehandel kan word. Gewoonlik sluit dit jou verband, die finansiering van jou voertuig, huurkoopooreenkomste en belastings soos inkomste- en boedelbelasting in. Ook moet daar voorsiening gemaak word vir enige kapitaalwinsbelasting.

Daar word dikwels in die eksekuteursproses van sommige voorwaardelike aanspreeklikhede vergeet, soos wanneer jy borg staan vir iemand anders se krediet en die lener kies om die verskuldigde bedrag uit jou boedel te eis. Mense wat hul eie ondernemings bedryf, beland ook soms in dié strik as hulle die saak se lenings verkry het teen persoonlike bates of deur self borg te staan.

Lewensdekking is ook nodig om kapitaal te voorsien vir jou afhanklikes, sodat hul lewenspeil op dieselfde vlak kan bly as toe jy geleef het. Die kapitaalbedrag wat jy sal benodig, hang af van die bates wat jy opgebou het en die behoeftes van jou afhanklikes.

lifes