Ongeskiktheidsdekking

June 24, 2014

Hoekom het jy ongeskiktheidsdekking nodig?ongesk
Jy is jou grootste bate en as jy ongeskik raak, verloor jy nie net jou inkomste nie, maar ook alle toekomstige inkomste. Dit kan ‘n reuse impak op jou lewenstandaard maak omdat jy nie in staat sal wees om die skuld op jou huis en motor na te kom nie. Deur jou gesondheid te beskerm met een van die tipes ongeskiktheidsdekkings, verseker jy dus jou potensiële inkomsteverlies!

Statistiek wat jy gerus in gedagte kan hou, is:
• Ongeveer 10% van die wêreld se bevolking lewe met een of ander ongeskiktheid (VN: webtuiste)
In Suid-Afrika kan slegs 25 uit elke 10 000 mense wat ongeskik raak, gerehabiliteer word om weer te gaan werk.