Debiteure-boek administrasie

June 24, 2014

Alweer daardie tyd van die maand? Rekeninge moet uitgestuur word, maar kliënte betalings is nog nie verreken nie?

Het u al die uitkontrakteuring van u debiteure oorweeg? Finkor Sekretariële Dienste kan u debiteureboek administreer. Maar hoe werk dit?

Uitkontrakteuring van debiteure behels tipes die volgende:
1. Die kliënt voorsien Finkor van die fakture wat gedurende die maand uitgereik is.
2. Die kliënt voorsien Finkor van kliënte betalings wat gedurende die maand ontvang is, hetsy deur afskrifte van die bankstate te verskaf of ‘n opsomming daarvan.
3. Finkor verwerk die data op erkende rekeningkundige sagteware en genereer maandstate vir die kliënt se kliënte. Alle dataverwerking het voldoende ouditspoor vir maklike ouditeuring.
4. Maandstate word gepos of ge-pos, na gelang van die behoefte.
5. Die kliënt word maandeliks voorsien van ‘n debiteurelys met die totale bedrae wat ontvangbaar is asook die ouderdom van die skuld.
6. Betalings wat die normale betalingsterme oorskry word opgevolg met ‘n oproep of brief, na gelang van die geval en die behoefte van die kliënt.
7. Indien die kliënt die behoefte het om wanbetalers geregtelik aan te spreek, word die rekening na Finkor Regsdienste verwys vir invordering.

1