Vergoedingskommissaris

June 24, 2014

Registasies by Vergoedingskommisaris:
• Alle werkgewers wat een of meer werknemers in diens het is verplig om by die Vergoedingskommissaris te registreer. Dit dien as die werknemer se “versekering” teen die koste wat mag vog wanneer ‘n werknemer ‘n besering aan diens opdoen.
• Daar moet jaarliks ‘n opgawe van verdienste ingedien word, waarna die Vergoedingskommissaris ‘n aanslag uitreik wat dan betaalbaar is binne ‘n sekere tydperk.

financial-services2