EMP501

 

Dis weer tyd vir werkgewers om die halfjaarlikse EMP501 (IRP5) in te dien. Die sperdatum is 31/10/2016.

Die indiening is vir die tydperk Maart 2016 tot Augustus 2016.

Daar word sleg ‘n EMP501 ingedien en geen IRP5’e word uitgereik nie. IRP5’e word slegs uitgereik met die jaarlikse EMP501 indiening einde Februarie.

Die halfjaarlikse indiening word gedoen sodat SARS die EMP201 (LBS-opgawes) se verklarings kan nagaan. Indien daar opgawes of gelde uitstaande is word boetes gehef. SARS kan ook boetes hef werkgewers nie die EMP501 indien nie.