JOU MAATSKAPPY / BK KAN GEDEREGISTREER WORD!

In term van die maatskappywet moet alle maatskappye en BK’s jaarliks ‘n opgawe by die Maatskappy Registrasie Kantoor (CIPC) indien en die voorgeskrewe fooi betaal om kontakbesonderhede te bevestig en te bevestig dat die maatskappy steeds handel dryf. By die nie-indiening deregistreer CIPC die maatskappy/BK.

Mens kan dit byna vergelyk met jou motor se lisensie wat jaarliks uitgeneem moet word.

Indien die Maatskappy Registrasie Kantoor ‘n maatskappy deregistreer as gevolg van nie indiening het dit ‘n hele paar nagevolge, onder andere:

  1. Bankrekeninge en krediet fasiliteite kan gevries word.
  2. Direkteure van die maatskappy kan die skulde van die maatskappy persoonlik verkry.
  3. Indien die maatskappy eiendom besit kan dit oordragskostes tot gevolg hê.

Die bogenoemde is maar ‘n paar van die dinge wat kan gebeur indien die Maatskappy Jaaropgawes nie op datum gehou word. Maak vandag nog seker jou maatskappy of Bk se Jaaropgawes is op datum.