Skuldinvordering vir die klein- en mediumgrootte onderneming

 

 

Debiteure wat nie betaal nie plaas ‘n geweldige las op enige onderneming se kontantvloei. En die invordering van skulde is nie iets wat enige persoon kan of wil doen nie.

Hoe kan die sake-eienaar ‘n effektiewe proses daarstel om skuld te vorder?

Die belangrikste deel van die proses is om te verseker dat die papierwerk van die transaksie wat tot die skuld gelei het, in orde is en die daarstelling van ‘n kontrak met behoorlike terme tot gevolg het.

Voorts behoort die onderneming self sekere prosesse in plek te hê om debiteure te herinner en/of aan te maan as die skuld nie binne die bepaalde betalingstermyn vereffen word nie.

Indien die onderneming egter op die punt kom waar eie metodes uitgeput is, kan regstappe oorweeg word om die nodige invordering te doen.

Uit die bogenoemde is dit duidelik dat die onderneming sekere stappe moet neem om uit die staanspoor uit te verseker dat skulde gevorder kan word – vanaf die aangaan van die transaksies tot en met oorhandiging aan die prokureur.

Finkor Regsdienste (Edms) Bpk kan u bystaan om u dokumentasie in orde te kry, “sagte” invorderings te doen asook oorgaan tot die regsproses.