JOU MAATSKAPPY / BK KAN GEDEREGISTREER WORD!

In term van die maatskappywet moet alle maatskappye en BK’s jaarliks ‘n opgawe by die Maatskappy Registrasie Kantoor (CIPC) indien en die voorgeskrewe fooi betaal om kontakbesonderhede te bevestig en te bevestig dat die maatskappy steeds handel dryf. By die nie-indiening deregistreer CIPC die maatskappy/BK. Mens kan dit byna vergelyk met jou motor se lisensie[…]