VOORLOPIGE BELASTING – PROVISIONAL TAX

Voorlopige belasting is betaalbaar teen 31 Augustus 2016 (1ste betaling) en Februarie 2017 (2de betaling) vir die Februarie 2017 belastingjaar. Die 1ste voorlopige belastingopgawe vir die 2017 belastingjaar se indienings- en betalingsdatum is 31/08/2016. SARS is streng oor die voorlopige belastingbetalings en hef onderskattingsboetes teen 20% waar onderskatting van toepassing is (nie-indiening word geag te[…]

2016 Belastingseisoen

Belasting opgawes – Income tax returns Die sperdatum vir die indiening van 2016 persoonlike inkomstebelastingopgawes (tax returns) is 25 November 2016. Dit is belangrik dat mens alle stawende bewysstukke en belastingsertifikate bymekaarkry vir die 2016 belastingjaar wat strek vanaf 01 Maart 2015 tot 29 Februarie 2016. Dit behels die volgende: IRP 5 Mediesefondssertifikaat Mediese uitgawes Aftreefondssertifikaat Voertuig[…]